Společnost Zprávy

Ventil Elektrický přístroj Výstup Točivý moment Příbuzný Znalost Úvod

2019-09-10

Na trhu existuje mnoho značek ventilových elektrických zařízení, takže existují různé typy akčních členů, ale hodnoty točivého momentu se liší podle úrovně výroby, struktury a výběru materiálu výrobce. Proto při výběru ventilu by měl výrobce potvrdit velkou hodnotu točivého momentu otevření a uzavření ventilu.

Problém s přehřátím elektrického ovladače škrticí klapky proti výbuchu

Při skutečném použití se otevírací nebo uzavírací moment ventilu velmi liší v důsledku kolísání tlaku v systému, typu média, prostředí v místě a provozních charakteristik. Aby byl zajištěn stabilní a spolehlivý provoz malého a malého elektrického elektrického ventilu, musí být při výběru ponechán odpovídající okraj. Při výběru modelu se doporučuje ponechat mezní faktor 1,1 - 1,3krát, tj .: mezní faktor = výstupní točivý moment ovladače / zkušební moment tlaku ventilu> 1,1 až 1,3krát.

Existují dva výstupní točivé momenty pro malá a malá elektrická zařízení ventilů:

Startovací točivý moment: Podle požadavků normy JB / T8219 je točivý moment hodnotou momentu statického spouštění elektrického zařízení ventilu při jmenovitém napětí -15%. Startovací moment se obvykle používá jako jmenovitý moment servopohonu, aby se zajistilo, že ovladač může za extrémních podmínek hladce pohánět ventil.

[email protected]